Larsmo När-TVs styrelse 2021

Ordförande:
Dan-Erik Olsen, gsm 044.2019399

Viceordförande:
Björn Nynäs,  bjorn.nynas@multi.fi,  gsm 0500-480853

Sekreterare:
Sonja Rantamäki,  sonja.rantamaki@hotmail.com,  gsm 050-4056110

Medlemmar:
Tim Björkskog, tim.bjorkskog@gmail.com, gsm 045-3173740
Thore Hästbacka,  t.hastbacka@gmail.com,  gsm 040-8499703
Tor-Erik Johansson, tor-erik.johansson@multi.fi,  gsm 0400-223034
Guy Ahlsved, guy.ahlsved@gmail.com, gsm 045-2333375
Jonatan Brännbacka, natanoj.brannbacka@hotmail.com, gsm 050-4085324