Larsmo När-TVs styrelse 2022

Ordförande:

Tim Björkskog, tim.bjorkskog@gmail.com, 045-3173740
Viceordförande:
Björn Nynäs,  bjorn.nynas@multi.fi,   0500-480853

Sekreterare:
Sonja Rantamäki,  sonja.rantamaki@hotmail.com,   050-4056110

Medlemmar:
Dan-Erik Olsen
Thore Hästbacka,  t.hastbacka@gmail.com,  040-8499703
Tor-Erik Johansson, tor-erik.johansson@multi.fi,  0400-223034
Guy Ahlsved, guy.ahlsved@gmail.com,  045-2333375
Jonatan Brännbacka, natanoj.brannbacka@hotmail.com,  050-4085324