top of page

Larsmo När-TVs aktiva medarbetare som regelbundet deltar i produktionen

Camilla "Cilla" Svenfelt

Roland "Rolli" Snellman

Guy Ahlsved

Björn Nynäs

Sonja Rantamäki

Bo-Erik Haglund

Thore Hästbacka

Tor-Erik Johansson

Guy Stenberg
Tim Björkskog

Carl-Oskar Ahlsved

Ilse Nynäs

Jonatan Brännbacka

Svante Stenberg
Cathrine Stenberg
Folke Renlund
Åsa Friis

Anne Bonner

Programledare och scenografi

Programledare

Bildmixer, ljudmixer, reporter, filmare, redigerare

Viceordförande, bildmixer, filmare, redigerare

Sekreterare, reporter, programledare

Kassör, filmare, redigerare

Bildmixer, filmare, redigerare, bildslingan, fotograf

Programråd, ljudmixer

Bildmixer, filmare, redigerare, hemsida, facebook, YouTube
Ordförande, filmare, YouTube, redigerare, bildmixer

Video- och ljudteknik

Programledare, reporter

Ljudmixer, filmare, reporter

Ljudmixer
Reporter, filmare
Filmare, redigerare, ljudmixer, bildmixer
Programledare, reporter

Programledare

bottom of page