Larsmo När-TVs aktiva medarbetare som regelbundet deltar i produktionen

Camilla "Cilla" Svenfelt

Roland "Rolli" Snellman

Guy Ahlsved

Björn Nynäs

Sonja Rantamäki

Bo-Erik Haglund

Thore Hästbacka

Tor-Erik Johansson

Berndt Barck

Guy Stenberg
Tim Björkskog

Carl-Oskar Ahlsved

Ilse Nynäs

Jonatan Brännbacka

Svante Stenberg

Dan-Erik Olsen
Cathrine Stenberg
Folke Renlund
Åsa Friis

 

Programledare och scenografi

Programledare

Bildmixer, ljudmixer, reporter, filmare, redigerare

Viceordförande, bildmixer, filmare, redigerare

Sekreterare, reporter, programledare

Kassör, filmare, redigerare

Bildmixer, filmare, redigerare, bildslingan, fotograf

Programråd

Reporter, filmare

Bildmixer, filmare, redigerare, hemsida, facebook, YouTube
Filmare, YouTube

Video- och ljudteknik

Programledare, reporter

Ljudmixer, filmare, reporter

Ljudmixer

Ordförande, hemsida, sociala medier,
Reporter, filmare
Filmare, redigerare, ljudmixer, bildmixer
Programledare, reporter