Larsmo När-TVs aktiva medarbetare som regelbundet deltar i produktionen

Guy Ahlsved

Björn Nynäs

Sonja Rantamäki

Bo-Erik Haglund

Thore Hästbacka

Tor-Erik Johansson

Berndt Barck

Guy Stenberg
Anne Bonner

Carl-Oskar Ahlsved

Jens Sjölind
Tom Levlin

Solveig Vikström

Ilse Nynäs

Jonatan Brännbacka

Svante Stenberg

Dan-Erik Olsen
Cathrine Stenberg
Annika Strömberg
Folke Renlund
Åsa Friis
Tomas Forsblom

Bildmixer, ljudmixer, reporter, filmare, redigerare

Viceordförande, bildmixer, filmare, redigerare

Sekreterare, reporter, programmledare

Kassör, filmare, redigerare

Bildmixer, filmare, redigerare, bildslingan, fotograf

Programråd, filmare, redigerare,

Reporter, filmare

Bildmixer, filmare, redigerare, hemsida, facebook, youtube
Programledare

Video- och ljudteknik

Filmare
Filmare, redigerare

Programledare, reporter

Programledare, reporter

Ljudmixer, filmare, reporter

Ljudmixer

Ordförande, hemsida, sociala medier,
Reporter
Programledare, reporter
Filmare, redigerare
Programledare, reporter
Filmare, redigerare

Larsmo När-TV R.F

Norra Larsmovägen 60

68570 Larsmo

Email: larsmo.nartv@multi.fi

Följ oss på sociala medier!

KANAL 944