top of page

Föreningens målsättning är att ta upp och avspegla lokala fenomen, specialiteter och personligheter, följa upp olika aktiviteter, sprida information och kunskap om vad som händer i kommunen, församlingen samt i andra sammanhang. Målsättningen är också att informera om beslut i olika frågor som berör kommunens invånare samt dokumentera olika kulturella händelser i kommunen.Kommunen, skolorna, församlingen, föreningarna m.fl. kan utnyttja Larsmo När-TV möjligheter att nå ut till invånarna i Larsmo.

Namnen på personer som aktivt är Larsmo När-TVs medarbetare finns under rubriken Medarbetare

Kontakt

Ordförande

Tim Björkskog

tim.bjorkskog@gmail.com

045-3173740

Sekreterare

Sonja Rantamäki

sonja.rantamaki@hotmail.com

050-4056110

bottom of page