top of page

HISTORIA

Larsmo När-TV r.f. är en ideell förening som bildades den 15 juni 1988 på initiativ
av Mikael Lillqvist och Guy Stenberg.
 

Föreningens första styrelse bestod av:

Ordförande Guy Stenberg, viceordförande Jarl Kronqvist, sekreterare Mikael Lillqvist
och medlemmarna Bo-Erik Haglund, Thore Hästbacka, Carola Löf och Sonja Rantamäki.

 

Föreningens första sändning ägde rum den 5 september 1988 med sändning från Holm centralantenn.

I början fanns inget enhetligt tv-kabelnät. Sändningarna skedde från fyra centralantenner, nämligen  från Risöhäll, Holm, Näs och Bosund. Första programmet som sändes var Boris Salos kyrkoherdeinstallation i Larsmo kyrka.

Föreningens målsättning är att ta upp och avspegla lokala fenomen, specialiteter och personligheter, följa upp olika aktiviteter, sprida information och kunskap om vad som händer i kommunen, församlingen samt i andra sammanhang. Målsättningen är också att informera om beslut i olika frågor som berör kommunens invånare samt dokumentera olika kulturella händelser i kommunen.Kommunen, skolorna, församlingen, föreningarna m.fl. kan utnyttja Larsmo När-TV möjligheter att nå ut till invånarna i Larsmo.

bottom of page