top of page

Larsmo När-TV är en ideell förening som grundades 1988. För att kunna hålla föreningens verksamhet igång och förnya utrustningen fordras ekonomiska resurser. Det kan ni bästa tv-tittare hjälpa oss genom att betala den frivilliga medlemsavgiften på 12 €/år.

Föreningens kontonummer: FI25 5567 4140 0291 88

"Här får vi utveckla våra intressen på samma gång vi gör något bra för Larsmo!

"

Tack för ditt medlemskap

Tack för ditt stöd!

bottom of page