Larsmo När-TV på gång just nu

Se på våra program på YouTube, länkar från hemsidan finns under ARKIV.
 

Ett stort tack till Nygrénska stiftelsen för ekonomiskt bidrag för digitalisering av våra gamla program.
 

Larsmo När-TV behöver  fler personer som filmare och redigerare. Många bra program på torget i somras har inte blivit filmat på grund av resursbrist. Vi behöver ungdomar, medelålders och pensionärer.            

Kontakta ordf. Dan-Erik Olsen

 

Larsmo När-TV
Kanal 944 i JNT:s kabelnät och kanal 650 i JNT/IPTV

Seniorjumppa  kl 10 och 17 varje dag.

 

Larsmo När-TV, söndag 5 april 2020

10.00  Direktsänd gudstjänst från Larsmo kyrka.
           Streamas också till YouTube

 

Larsmo När-TV, onsdag 1 april 2020

19.00  Meddelanden
19.02  Information från Social- och hälsovårdsverket
           - äldreomsorgens verksamhet i undantagsläget
           - vanhushuollon toiminta poikkiusolossa

19.20  Plättkarneval vid Bosund båtmuseum
19.30  O store Gud. Torkel Selin på väg

            Repris 5.4 kl.19.00
 

 

 

 

 

 

 

Senaste uppladdade program  / Arkiv

Kontakt

Dan-Erik Olsen, styrelseordf.

danerik@primeproductions.fi

044-2019399

Sonja Rantamäki, sekreterare

sonja.rantamaki@hotmail.com

050-4056110

Lämna gärna en kommentar till Larsmo När-TV

Larsmo När-TV R.F

Norra Larsmovägen 60

68570 Larsmo

Email: larsmo.nartv@multi.fi